Bas Extra Anslutning i samma hushåll

Extra anslutning för dig som redan har ett basabonnemang. Gäller för samma hushåll 

800,00 kr